Bitrix24 Eğitimlerimiz

Skala Teknoloji Hizmetleri olarak Türkçeleştirdiğimiz Bitrix24 için çektiğimiz eğitim videolarımız.

Bitrix24'e Giriş

Kurum İçi İletişim, Haber Akışı, Haber Akışındaki İş Akışları (İzin Talebi, Masraf Bildirimi, İş Seyahati, Satın Alma Talebi vb.), Çalışma Zamanı Yönetimi, Proje ve Görev Yönetimi, Müşteri Adayından Fırsatın kazanılmasına kadar tam satış döngüsü, Marketing otomasyonu, birden çok kanalı tek yerden yönetebileceğiniz Müşteri Desteği, CRM ile tam entegre çalışan mobil dostu websiteleri yapmanızı sağlayan Siteler ve Mağazalar, e-Posta modülü, Mobil uygulamaların tanıttığımız Bitrix24'e Giriş videomuz.

Bitrix24 Kurum İçi İletişim Araçları

Skala Teknoloji olarak bu videoda Haber Akışı üzerinden mesaj, görev, etkinlik, anket oluşturma, dosya paylaşma, takdir gönderme, duyuru yapma, İzin Talebi, Satın Alma Talebi, İş Seyahati gibi süreçleri başlatmayı bu videodan öğrenebilirsiniz.

Şirket Yapısı oluşturma, Çalışma Grubu oluşturma, Çalışma Saatleri Yönetimine de değindiğimiz bu videomuzda Bitrix24'te kurum içi iletişimi anlattık.

Bitrix24 Görev ve Proje Yönetimi

Bu videomuzda Görev ve Proje Yönetimine bağlı otomasyon ve bildirimler, CRM ile ilişkilendirmeyle müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesi, görev üzerinde saat takibi, Çalışan Denetleme ve Verimliliğini görme gibi konulardan bahssettik.

Bitrix24.Drive ile Doküman Yönetimi

Skala Tekonoloji olarak size özel veya içinde bulunduğunuz Çalışma Grupları ve Projelere ait dosyalarınız, bu dosyaların paylaşımı, dokümanı kişi bazlı gör - düzenle - sil şeklinde yapılandırılabilen erişim izinleri, yerel klasöre taşıma ve senkronizasyonunu anlattık.

Bitrix24 İş Akışları

Haber Akışında gördüğümüz Masraf Beyanı, Satın Alma Talebi, İş Seyahati, Genel Talepleri tanıtıp yeni iş akışı oluşturmayı anlattığımız bu videoda Listeler, CRM, Görevler ve Projeler modülündeki iş akışlarına da değindik.

Bitrix24 CRM

Müşteri Adayı, Fırsat, Şirket ve Kişilerin tutulması, süreç aşamaları ve otomasyon oluşturulması, teklif gönderilmesi, ürün eklenmesi, müşteriyle haberleşme ve her bir CRM varlığı için ayrı erişim izni yapılandırılmasını anlattığımız bu videoda Müşteri Adaylarından başarılı Fırsata kadar olan tam bir satış döngüsünü öğrenebilirsiniz.

Bitrix24 Telephony

Giden arama yapma, kullanıcı dahili numara yapılandırma, cevap verecek temsilcilerde kuyruk oluşturma, iş saatleri dışında arama bağlamama özelliği, gelen aramaya göre davranış gösteren otomasyon kuralı oluşturma (daha önce satış yapılmadıysa müşteri adayı oluştur, daha önce satış yapıldıysa müşteri adayı değil direkt fırsat oluştur vb.) ve diğer modüllerdeki yeniliklere de değindik.