CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) nedir?

CRM nedir?
Müşteri ilişkileri yönetimi veya kısaca CRM, bir şirketin mevcut ve potansiyel müşterilerle olan etkileşimlerini yönetmeye yönelik bir yaklaşımdır. Müşteriyi elde tutma ve nihayetinde gelir artışına odaklanarak müşterilerle iş ilişkilerini geliştirmek için bir şirketin müşteri geçmişi hakkındaki verilerin analizini kullanır. 


CRM sistemi nedir?
İnsanlar CRM hakkında konuştuklarında, genellikle bir CRM sisteminden, iletişim yönetimi, satış yönetimi, üretkenlik ve daha pek çok konuda yardımcı olan bir araçtan bahsediyorlar. Bir CRM sistemi, işletmelerin müşterilerle bağlantıda kalmasına, süreçleri düzene sokmasına ve karlılığı artırmasına yardımcı olur.
Bir CRM çözümü, yeni müşteriler bulma ve iş ilişkisi boyunca destek ve ek hizmetler sağlama dahil olmak üzere, yaşam döngüleri boyunca şirketinizin bireylerle (müşteriler, hizmet kullanıcıları, iş arkadaşları veya tedarikçiler dahil) olan ilişkilerine odaklanmanıza yardımcı olur.


CRM sisteminin bileşenleri

CRM sisteminin bileşeni
CRM genellikle farklı bileşenlere ayrılır: işbirlikçi, iletişimsel, analitik ve operasyonel CRM. Son olarak, bu paragraf KOBİ'ler (küçük ve orta ölçekli şirketler) için CRM konusunu ele almaktadır.

İşbirlikçi CRM
İşbirlikçi CRM, bir şirketin satış, teknik destek ve pazarlama gibi farklı departmanlarının müşterilerle etkileşimlerinden topladıkları tüm bilgileri paylaştığı müşteri ilişkileri yönetimi yaklaşımıdır.


İletişimsel CRM
İletişimsel CRM, CRM'nin başka bir bileşenidir. Bu, tüm planlamanın ve müşteri ile fiili iletişimin gerçekleştiği, müşteriyle doğrudan bir arayüz aracılığıyla bireysel müşteri etkileşimini içerir. İletişimsel CRM, yeni iletişim seçeneklerini geleneksel iletişim kanallarına entegre eder.
 
Analitik CRM
Analitik CRM, toplanan müşteri verilerinin sistematik elektronik analizini ifade eder. Pazar araştırması verileri, girdikleri mağazalar ve satın almalarıyla ilgili müşteri davranışlarının yanı sıra toplanır ve analiz edilir.
 
Operasyonel CRM
Operasyonel CRM terimi, bir ticari organizasyonun müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan tüm hizmetler anlamına gelir. Sistem, bir şirketin satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri fonksiyonlarını birbirine bağlar ve destekler, müşteri desteği sağlayan bir çerçeve oluşturur.
 
KOBİ'ler için CRM sistemi
Günümüzde giderek daha fazla sayıda KOBİ (küçük ve orta ölçekli işletmeler) sayısız avantajlar nedeniyle bir CRM sistemini tercih etmektedir. Birkaç yıl önce, CRM sistemleri yalnızca büyük şirketlerde yaygındı. Şirketlerin CRM sistemleri, çok karmaşık ve çok pahalı oldukları için çoğu KOBİ için uygun değildir. Ancak artık KOBİ'ler için yalın CRM sistemlerinde uzmanlaşan markalar var.

Farklı CRM sistemleri türleri

Sosyal CRM
Sosyal CRM (SCRM), CRM için yeni bir trend olarak kabul edilmektedir. SCRM, mevcut müşterilerle diyaloğa devam etmek veya yeni potansiyel müşterileri diyaloğa dahil etmek için sosyal ağlar ve diğer dijital kanallar aracılığıyla yapılan tüm faaliyetleri içerir. Sosyal CRM, yukarıda açıklandığı gibi daha operasyonel bir yaklaşım izleyen klasik CRM'nin bir uzantısıdır.
 
Mobil CRM
Mobil CRM (mCRM), mobil internetin kullanıldığı tüm CRM faaliyetleridir. mCRM'nin en büyük avantajı, örneğin saha personelinin, örneğin ofis binası dışındaki bir toplantıda, herhangi bir yerden CRM verilerine erişebilmesidir. mCRM'nin bir eleştiri noktası, veri güvenliğinin garanti edilememesidir.
 
İşbirlikçi CRM
İşbirlikçi CRM, bir şirketin satış, teknik destek ve pazarlama gibi farklı departmanlarının müşterilerle etkileşimlerinden topladıkları tüm bilgileri paylaştığı müşteri ilişkileri yönetimi yaklaşımıdır.


Özetle, CRM'in kurumsal hedeflere ulaşmak için potansiyel yeni müşterilerin kazanılmasını ve mevcut müşterileri elde tutmayı sistematik olarak teşvik etmekle ilgili olduğu söylenebilir. 

Bitrix24 CRM, müşteri ilişkileri yönetiminiz ve süreçlerin organizasyonu ve takibi için ideal olan çok iyi bir platform sunar. Bu platform, mevcut müşterilerinizin ve diğer bağlantılarınızın tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir veritabanıdır. Tam müşteri geçmişi görüntülenir, her aktivite doğru bir şekilde günlüğe kaydedilir. Müşteri ilişkilerini yönetmenin yanı sıra, bu CRM platformuyla aşağıdakiler de yapılabilir: raporlama araçlarını, CRM panolarını kullanın, teklifler oluşturun, faturalar oluşturun, satış hedefleri belirleyin, en popüler iletişim kanallarına bağlanın, mobil CRM ile müşterilere e-posta gönderin, müşterileri arayın, çeşitli erişim yöntemlerini kullanın, iş süreci ve görev oluşturma gibi özelliklere sahip olun.


CRM Sistemlerini kullanmak ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre yapılandırmak için Skala Teknolojiyle iletişime geçebilirsiniz.